การแข่งขันกีฬายูยิตสูวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 CRU QA Day 6 th "๙ สู่แนวปฏิบัติที่ดีด้วยศาสตร์พระราชา"


การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งถิ่นไทย ระดับอุดมศึกษาพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยการประกวดการเล่านิทานอาเซียนของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลเกมส์"การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลเกมส์"การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลเกมส์"รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่น in category : ballroom College Noviceรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง รุ่น in category : College Beginner Waltzรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง college beginner C- R ประเภท Latin จังหวะ chachacha , rumba รางวัลคนดีศรีจันทรเกษม ประเภท "นักศึกษาดีศรีจันทรเกษม"รางวัล "ชนะเลิศผลงานคุณภาพ" วันประกันคุณภาพการศึกษา QA Day ครั้งที่ 5