โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับคณะศึกษาศาสตร์
 โครงการอบรมคุณธรรมสำหรับครู
 วันต่อต้านยาเสพติด "ไทยนิยม ยั่งยืนร่วม แก้ปัญหายาเสพติด"
 งานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 4
 กีฬาเทาเหลืองเกมส์
 โครงการธรรมะรับอรุณ
 ภาพบรรยากาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
 โครงการกีฬาศึกษาศาสตร์
 อบรมให้ความรู้และแข่งขันมารยาททางวัฒนธรรม
 ประเพณีวัฒนธรรมวันครู
พิธีตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุ 19 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
กำหนดการปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (Practicum II)
การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1
การแข่งขันแอโรบิคแดนซ์
การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
โครงการธรรมะรับอรุณ 
เทศน์มหาชาติ น้อมเกล้าฯ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
พิธีเปิดหอเชิดชูเกียรติบูรพาจารย์
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรสยามและบุคคลดีเด่น ครั้งที่ 23
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันสถาปนา ครบ 77 ปี
จันทรเกษมร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ
งานถนนวัฒนธรรมมหกรรมส้มตำบันลือโลก ครั้งที่ 3
การแข่งขันกระบี่กระบอง ครั้งที่ 2 
ศึกษาศาสตร์วิชาการ 60 "การศึกษาไทย 4.0 : จิตวิญญานความเป็นครู"
การแข่งขันคีตะมวยไทย ครั้งที่ 2
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่
 กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
 กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (Practicum I)
 กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
 โครงการธรรมะรับอรุณ
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพครูให้เป็นผู้รู้วัฒนธรรม
 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II)
 โครงการอบรมให้ความรู้และประกวดมารยาททางวัฒนธรรม
 กิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู 2
 พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูรในวโรกาสขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10
 โครงการกีฬาศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ 
 พิธีรวมพลังแห่งความภัคดี เพือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ดาวประกาย เดือนสว่าง นำทางวิถีไทย อนุรักษ์ซึ่งวรรณกรรม
 การแข่งขันกระบี่กระบอง
 ปาเจราน้อมบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ ประจำปีการศึกษา 2559
 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Internship I)
 การแข่งขันคีตะมวยไทย ครั้งที่ 1
 
โครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ
 
ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่