• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการวันปีใหม่ 2561 " The Mask Party New Year " โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันปีใหม่ และการแสดงเปิดงานโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาในชุดการแสดง "นาฏลีลา เถิ่ง - บอง" และการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น และมอบรางวัลการแต่งกายสร้างสรรค์ การแต่งกายโดนใจ " The Mask Party New Year " ของผู้ปกครองและนักเรียน

กิจกรรม เบ๊น - โบ๊ท Show ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายในกิจกรรมมีการแสดงของเบ๊น - โบ๊ท และการเล่นเกมเก้าอี้ดนตรีของนักเรียน มอบของรางวัลกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 "นครสวรรค์เกมส์" ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ในครั้งนี้

 

 

โครงการวันลอยกระทง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันลอยกระทง ภายในกิจกรรมได้มี ๑.การแสดงการเล่นดนตรีไทยโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษา ๒. การประกวดการแต่งกายชุดไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล และ ๓.การตอบคำถามเกี่ยวกับวันลอยกระทง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้เข้าร่วมงานถนนวัฒนธรรม มหกรรมส้มตำบันลือโลก ครั้งที่ ๓ ในวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้จัดทำเมนูอาหาร คือ ไก่ทอดสมุนไพรสาธิตฯ โดยมีคุณครู บุคลากร นักศึกษาฝึกสอนและตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้แนะนำประชาสัมพันธ์เมนูอาหาร

f t g

ติดต่อเรา