• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบประเมินพัฒนาการ ระดับเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบประเมินความพร้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

>> คลิ๊ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบประเมินพัฒนาการ ระดับเตรียมอนุบาล และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบประเมินความพร้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรองในครั้งนี้

โครงการวันปีใหม่ 2561 " The Mask Party New Year " โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันปีใหม่ และการแสดงเปิดงานโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาในชุดการแสดง "นาฏลีลา เถิ่ง - บอง" และการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น และมอบรางวัลการแต่งกายสร้างสรรค์ การแต่งกายโดนใจ " The Mask Party New Year " ของผู้ปกครองและนักเรียน

กิจกรรม เบ๊น - โบ๊ท Show ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายในกิจกรรมมีการแสดงของเบ๊น - โบ๊ท และการเล่นเกมเก้าอี้ดนตรีของนักเรียน มอบของรางวัลกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

f t g

ติดต่อเรา