• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 (ชั้น 12) อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โดยมี ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในพิธี และวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ อาจารย์สยาม ปิยะนราธร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.กทม.

โครงการทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

โครงการทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 1 - 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ SEA LIFE BANGKOK สยามโอเชี่ยนเวิลด์

 

 

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 คลินิกทันตกรรมบ้านฟัน โดยมี ทพ.ญ.อพภิวันท์ นิตยารัมภ์พงศ์ และเจ้าหน้าที่

ได้เข้ามาทำการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

f t g

ติดต่อเรา