• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดเสมียนนารี และวัดเทวสุนทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และตัวแทนจากชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ถวายเทียนพรรษา สังฆทาน แด่พระสงฆ์จากวัดลาดพร้าว จำนวน ๕ รูป และได้ฟังธรรมเทศนาและรับพรจากพระสงฆ์เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน ได้ร่วมลงนามถวายพระพรในครั้งนี้

คุณหมอจากศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน ได้เข้ามาฉีดวัคซีนโรคคอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน ได้ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 และประสานผู้ปกครองเฝ้าระวังโรคระบาดซึ่งมีการแพร่ระบาดในฤดูฝน ทางโรงเรียนทำความสะอาดและเฝ้าระวังตามเกณฑ์และขั้นตอนของกรมควบคุมโรคติดต่อ

f t g

ติดต่อเรา