• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน ได้ร่วมลงนามถวายพระพรในครั้งนี้

คุณหมอจากศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน ได้เข้ามาฉีดวัคซีนโรคคอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน ได้ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 และประสานผู้ปกครองเฝ้าระวังโรคระบาดซึ่งมีการแพร่ระบาดในฤดูฝน ทางโรงเรียนทำความสะอาดและเฝ้าระวังตามเกณฑ์และขั้นตอนของกรมควบคุมโรคติดต่อ

โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในวันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี เด็กๆได้เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ฐานต่างๆจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ในอาคารและกลางแจ้ง และยังได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงและรู้จักการทำงานเป็นทีม

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ Kidzania ศูนย์การค้าสยามพารากอน เด็กๆได้เข้าทัศนศึกษาแหล่งรวบรวมอาชีพต่างๆไว้มากมาย เด็กๆได้มีโอกาสทดลองและฝึกฝนเรียนรู้อาชีพจริง และสนุกสนานตื่นเต้นกับอาชีพต่างๆ

f t g

ติดต่อเรา