• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองทุกท่านค่ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดปิดทำการเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ ๒๕๖๒

โครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1-3 ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 - 15.30 น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ศรีมาชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือสำรอง ในกิจกรรมช่วงเช้านี้ได้เปิดประชุมกอง (เชิญธง สวดมนต์ สงบนิ่ง แกรนด์ฮาวล์) และนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรมแต่ละฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1 : เงื่อน ฐานที่ 2 : กฎและคำปฏิญาณ ฐานที่ 3 : ธงชาติและธงลูกเสือ ฐานที่ 4 : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฐานที่ 5 : สมุนไพรไทย ฐานที่ 6 : การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ และฐานที่ 7 : สัญญาณจราจร ในกิจกรรมช่วงบ่ายนี้นักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรมแต่ละฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1 : ล.ลิงไต่ราว ฐานที่ 2 : ด.เด็กเดินตรง ฐานที่ 3 : ฆ.ระฆัง ข้างฝา ฐานที่ 4 : ป.ปลาตาโต ฐานที่ 5 : ผ.ผึ้งทำงาน ฐานที่ 6 : ห.เหินเวหา และฐานที่ 7 : ส.สไปเดอร์แมน และช่วงสุดท้ายของกิจกรรมให้สรุปกิจกรรมที่เด็กๆได้จากการเข้าค่ายครั้งนี้ และพิธีประดับดาวให้กับนักเรียนทุกคน 

 

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก!!

กิจกรรม เบ๊น - โบ๊ท Show ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายในกิจกรรมมีการแสดงของเบ๊น - โบ๊ท และการเล่นเกม มอบของรางวัลกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ ทั้ง ๑๐ ศูนย์ ระหว่าง วันที่ ๑ - ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บริบูรณ์ ศรีมาชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมในครั้งนี้

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก!!

f t g

ติดต่อเรา