• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอำลานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และภายในกิจกรรม 1.การแสดงของตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ตัวแทนรุ่นน้องกล่าวคำอวยพรและแสดงความรู้สึกต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2.ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 มอบของที่ระลึกให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3.การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และกล่าวความรู้สึก และพิธีขอขมาอำลาครู

สามารถดูรูปภาพกิจกรรมได้เพิ่มเติม คลิก!!

 

โครงการรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ซึ่งภายในโครงการรับวุฒิบัตรมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. การแสดงของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 2.และการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และวีดีทัศน์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

สามารถดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!

ประกาศจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ๑. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ๒. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๑ ๓. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สามารถดูผลการประเมินตามที่ได้แนบลิงก์ไว้ข้างล่างค่ะ

 

 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมโครงการเก็บเกี่ยววิชาการ ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ศรีมาชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภายในกิจกรรมมี 1.การแสดงพิธีเปิด การแสดงรำอธิษฐาน และ ระบำไก่ ฝึกซ้อมโดยคุณครูสิริมาศ จิรวิเศษสกุล 2.การนำเสนอ Project Approach ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 และ 3.ซุ้มแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

 

 สามารถดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินพัฒนาการ ระดับเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สามารถดูผลการประเมินตามที่ได้แนบลิงก์ไว้ข้างล่างค่ะ 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินพัฒนาการ ระดับเตรียมอนุบาล คลิก!!

f t g

ติดต่อเรา