• กิจกรรมวันเข้าพรรษา ๒๕๖๐

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร 2560 ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560

เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา บุญญสิริ เป็นประธานในพิธีเปิด และ วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา

เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 3 กรกฏาคม - 11 สิงหาคม 2560

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม

 

โครงการวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีวันเข้าพรรษา

และได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) ภายในกิจกรรมได้กล่าวถึงประวัติและความสำคัญของวันเข้าพรรษา ถวายสังฆทาน ร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา

 

 

f t g

ติดต่อเรา