• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานเปิดกล่าวกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในกิจกรรมได้ให้นักเรียนรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ภายในบริเวณสนามหญ้าเทียมของโรงเรียน

 

 สามารถดูรูปภาพกิจกรรมได้เพิ่มเติม คลิก!!

 

ภาพกิจกรรมการอบรม การจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม "เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา" ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 25 -  28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 3 (434) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ค่ะ 

 

สามารถดูรูปภาพกิจกรรมได้เพิ่มเติม คลิก!!

 

ภาพกิจกรรมโครงการทัศนศึกษา-ดูงาน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง จังหวัดระยอง ทางคณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ซึ่งเป็นหลักสูตร Mini English Program (MEP) และอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆของโรงเรียน

 

สามารถดูรูปภาพกิจกรรมได้เพิ่มเติม คลิก!!

 

f t g

ติดต่อเรา