• กิจกรรมวันเข้าพรรษา ๒๕๖๐

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้เข้าร่วมงานถนนวัฒนธรรม มหกรรมส้มตำบันลือโลก ครั้งที่ ๓ ในวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้จัดทำเมนูอาหาร คือ ไก่ทอดสมุนไพรสาธิตฯ โดยมีคุณครู บุคลากร นักศึกษาฝึกสอนและตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้แนะนำประชาสัมพันธ์เมนูอาหาร

โครงการแข่งขันกระบี่กระบองเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีเด็กชายกฤษณคุณ อุ่นสมัย และเด็กชายวุฒธิชัย เทิดทูลกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ได้เข้าร่วมแข่งขันดาบสองมือ รุ่นประถมศึกษา

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.ได้จัดกิจกรรม "Mind Education for Thai Students " หัวข้อในสัปดาห์นี้ คือ เรื่องชีวิตที่ประสบความสำเร็จตัองมีผู้จูงนำที่ดี โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เนื้อหาพูดถึง : การให้ตระหนักรู้ถึงความจำเป็นและความสำคัญของการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง โดยให้เห็นถึงความสำคัญของการมีผู้จูงนำหรือผู้ที่ดูแลชีวิตเหมือนเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของการประสบความสำเร็จในชีวิต ว่า คนเราจะสามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขและประสบผลสำเร็จได้จำเป็นต้องมีคนดูแลและจูงนำ ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องเชื่อใจและเชื่อฟังผู้ที่ดูแลจูงนำชีวิตเรา โดยเรื่มต้นจากการ บรรยายและพร้อมยกตัวอย่าง บุคคลที่มีชื่อเสียง ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย ถึงชีวิตจริงของนักกีฬา เมย์ รัชนก ที่กลายมาเป็นนักกีฬาแบดมินตันมือวางอันดับ1ของโลก โดยมีโค้ชและผู้จูงนำ หลังจากนั้นจะให้ทำกิจกรรมเหมือนเป็นเกมให้ ผู้เล่น ถูกปิดตา และคอยเดินตามคำพูดของเพื่อนที่มองเห็น บอกทางไม่ให้ชน หลังจากนั้นให้ออกมาอภิปราย ให้นักเรียนออกมาพูดแสดงความคิดเห็นและสิ่งที่เข้าใจได้รับจากการฟังบรรยายและเกม

โครงการวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา บุญญสิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันวิทยาศาสตร์

 

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา บุญญสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี

 

 

f t g

ติดต่อเรา