• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

กิจกรรม เบ๊น - โบ๊ท Show ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายในกิจกรรมมีการแสดงของเบ๊น - โบ๊ท และการเล่นเกมเก้าอี้ดนตรีของนักเรียน มอบของรางวัลกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

f t g

ติดต่อเรา