• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 "นครสวรรค์เกมส์" ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ในครั้งนี้

 

 

 

 

 

f t g

ติดต่อเรา