• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

โครงการแข่งขันกระบี่กระบองเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีเด็กชายกฤษณคุณ อุ่นสมัย และเด็กชายวุฒธิชัย เทิดทูลกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ได้เข้าร่วมแข่งขันดาบสองมือ รุ่นประถมศึกษา

 

f t g

ติดต่อเรา