• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.ได้จัดกิจกรรม "Mind Education for Thai Students " หัวข้อในสัปดาห์นี้ คือ เรื่องชีวิตที่ประสบความสำเร็จตัองมีผู้จูงนำที่ดี โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เนื้อหาพูดถึง : การให้ตระหนักรู้ถึงความจำเป็นและความสำคัญของการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง โดยให้เห็นถึงความสำคัญของการมีผู้จูงนำหรือผู้ที่ดูแลชีวิตเหมือนเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของการประสบความสำเร็จในชีวิต ว่า คนเราจะสามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขและประสบผลสำเร็จได้จำเป็นต้องมีคนดูแลและจูงนำ ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องเชื่อใจและเชื่อฟังผู้ที่ดูแลจูงนำชีวิตเรา โดยเรื่มต้นจากการ บรรยายและพร้อมยกตัวอย่าง บุคคลที่มีชื่อเสียง ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย ถึงชีวิตจริงของนักกีฬา เมย์ รัชนก ที่กลายมาเป็นนักกีฬาแบดมินตันมือวางอันดับ1ของโลก โดยมีโค้ชและผู้จูงนำ หลังจากนั้นจะให้ทำกิจกรรมเหมือนเป็นเกมให้ ผู้เล่น ถูกปิดตา และคอยเดินตามคำพูดของเพื่อนที่มองเห็น บอกทางไม่ให้ชน หลังจากนั้นให้ออกมาอภิปราย ให้นักเรียนออกมาพูดแสดงความคิดเห็นและสิ่งที่เข้าใจได้รับจากการฟังบรรยายและเกม

f t g

ติดต่อเรา