• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

การแต่งกายของนักเรียนระดับปฐมวัย มีดังนี้
1. นักเรียนชาย
ผม                  ให้ไว้ผมสั้นเรียบร้อย
เสื้อ                  สีขาวปกแหลม ผ่าหน้าตลอดติดกระดุมสีขาวกระเป๋าเสื้อ
                        ด้านซ้ายมือ ปักสัญลักษณ์รูปดอกจันของโรงเรียนสาธิต
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่อกเสื้อด้านขวามือ ให้ปัก
                        ชื่อ-สกุล ด้วยไหมสีนํ้าเงิน
กางเกง             สีฟ้า ไม่มีจีบ เอวติดกระดุมติดซิบด้านข้าง
ถุงเท้า              ถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย
รองเท้า            รองเท้าหนังสีดำ
2. นักเรียนหญิง
ผม                  ให้ไว้ได้ทั้งผมสั้นและผมยาว ในกรณีผมยาวให้มัดรวบผม
                       หรือถักเปียให้เรียบร้อย
เสื้อ                 สีขาวปกคอบัว ผ่าหน้าตลอดติดกระดุมสีขาว กระเป๋าเสื้อ
                       ด้านซ้ายมือปักสัญลักษณ์รูปดอกจันของโรงเรียนสาธิต
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่อกเสื้อด้านขวามือ ให้ปัก
                       ชื่อ-สกุล ด้วยไหมสีนํ้าเงิน
กระโปรง          สีฟ้า จีบรอบตัว เอวติดกระดุม ติดซิปด้านข้าง
ถุงเท้า             ถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย
รองเท้า           รองเท้าหนังสีดำ

  

ชุดพละ
เสื้อ                   นักเรียนทั้งชายและหญิงใส่เสื้อสีเหลือง คอปก แขนสั้น
                         มีกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายซึ่งปักตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
กางเกง              วอร์มขาสั้นสีดำ
รองเท้า              ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาว

ชุดนอน
ชาย                      เสื้อคอกลมสีฟ้า ติดกระดุมผ่าหน้าตลอด
กางเกงขายาว        ปักชื่อและนามสกุลที่หน้าอกด้านขวา
หญิง                     เสื้อคอกลมสีชมพู ติดกระดุมผ่าหน้าตลอด
กางเกงขายาว        ปักชื่อและนามสกุลที่หน้าอกด้านขวา

 

 

 การแต่งกายของนักเรียน ระดับประถมศึกษา

การแต่งกายของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีดังนี้
1. นักเรียนหญิง
    ผม                            ผมสั้นทรงนักเรียน ผมยาวต้องรวบหรือถักเปีย
    เสื้อ                          สีขาวแขนสั้น ปล่อยชาย ปกบัว ผ่าอกติดกระดุม
                                    มีคอซองแถบสีเทาไขว้และติดกระดุมเม็ดบน
    เครื่องหมาย             1. ปักตรา สัญลักษณ์ของโรงเรียน (ดอกจัน)
                                  ที่อกเสื้อด้านซ้าย
                                   2. ปักชื่อ-นามสกุลด้วยไหมสีนํ้าเงินที่อกเสื้อด้านขวา
                                   3. ปักระดับชั้น เช่น ป.๑ ใต้ชื่อ และนามสกุล
    กระโปรง                  สีเทา จีบหน้าและหลังรวม 12 จีบ ยาวปิดเข่า
    ถุงเท้า                     สีขาว
    รองเท้า                   หนังสีดำติดกระดุม

2. นักเรียนชาย
    ผม                          ผมสั้นทรงนักเรียน
    เสื้อ                         เสื้อคอปกสีขาวแขนสั้น
    เครื่องหมาย             1. ปักตรา สัญลักษณ์ของโรงเรียน (ดอกจัน)
                                   ที่อกเสื้อด้านซ้าย
                                   2. ปักชื่อ-นามสกุลด้วยไหมสีนํ้าเงินที่อกเสื้อด้านขวา
                                   3. ปักระดับชั้น เช่น ป.๑ ใต้ชื่อ และนามสกุล
    กางเกง                    ใช้ผ้าสีเทาเนื้อเกลี้ยงแบบมาตรฐานยาวระดับหัวเข่า
    เข็มขัด                    ใช้เข็มขัดนักเรียนที่ทำด้วยหนังสีดำ หัวเข็มขัด
                                   เป็นโลหะสี่เหลี่ยมสีเงิน
    ถุงเท้า                      สีขาว
    รองเท้า                    ผ้าใบสีดำ (แบบผูกเชือก)

 

ชุดพละ
    เสื้อ                   นักเรียนทั้งชายและหญิงใส่เสื้อสีฟ้า คอปก แขนสั้น มีกระเป๋าเสื้อ
    เครื่องหมาย       ปักตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
    กางเกง             สีกรมท่า ขายาว
    ถุงเท้า              ถุงเท้าสีขาว
    รองเท้า            ผ้าใบสีขาว (แบบผูกเชือก)

 

 

 

ชุดลูกเสือสำรอง (ป.1-ป.3)
ผม                      ผมสั้นทรงนักเรียน
หมวก                  หมวกทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก ทำด้วยผ้าสีกรมท่า ตัวหมวก
                           เย็บด้วยผ้า 6 ชิ้นแนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบหมวก
                           โดยรอบ ทาบด้วยด้ายหรือไหมถักสีเหลือง มีตราหน้าหมวก
                           รูปหน้าเสือ และอักษรใต้หน้าเสือว่า “ลูกเสือ”
เสื้อ                     เสื้อคอปกสีขาวแขนสั้น
ผ้าผูกคอ             ใช้ผ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีเทาขอบเหลืองติดเครื่องหมาย
                           พระบรมมหาราชวัง และ มีว๊อคเกิ้ลสวมผ้าผูกคอ
กางเกง                ผ้าสีเทาเนื้อเกลี้ยงแบบมาตรฐาน ยาวระดับหัวเข่า
เข็มขัด                สายหนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดชนิดหัวขัด ทำด้วยโลหะสีทอง
                          มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ถุงเท้า                ชนิดสั้นสีขาว
รองเท้า              ผ้าใบหุ้มส้นสีดำ ชนิดผูก ไม่มีลวดลาย
เครื่องหมาย
                         1. ปักตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน (ดอกจัน) ที่อกเสื้อด้านซ้าย
                         2. ปักชื่อ-นามสกุลด้วยไหมสีนํ้าเงินที่อกเสื้อด้านขวา
                         3. ปักระดับชั้น เช่น ป.๑ ใต้ชื่อ และนามสกุล
                         4. ปักตรา “สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม”
                             แถบสีแดงไว้ตรงหัวไหล่แขนขวา
                         5. ติดตรา “หัวเสือ” ตรงอกซ้ายบนกระเป๋าเสื้อ
                         6. เครื่องหมายลูกเสือสำรอง
                         7. เครื่องหมายหมู่
                         8. เครื่องหมายชั้น (ดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3)
                         9. เครื่องหมายประจำการ
                        10. เครื่องหมายสังกัด
                               - ชื่อกลุ่ม-กอง
                               - เลขกลุ่มกอง
                         11. เครื่องหมายคติพจน์ จงทำดี

 

ชุดเนตรนารีสำรอง (ป.1-ป.3)
ผม                        ผมสั้นทรงนักเรียน ผมยาวต้องรวบหรือถักเปีย
หมวก                    หมวกทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก ทำด้วยผ้าสีกรมท่า ตัวหมวก
                             เย็บด้วยผ้า 6 ชิ้นแนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบหมวก
                             โดยรอบ ทาบด้วยด้ายหรือไหมถักสีแดง มีตราหน้าหมวก
                             รูปเครื่องหมายเนตรนารี
เสื้อ                       สีขาวแขนสั้น ปล่อยชาย ปกบัว ผ่าอกติดกระดุม และติดกระดุมเม็ดบน
ผ้าผูกคอ               ใช้ผ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีเทาขอบเหลืองติดเครื่องหมาย
                             พระบรมมหาราชวัง และ มีว๊อคเกิ้ล
กระโปรง                สีเทา จีบหน้าและหลังรวม 12 จีบ ยาวปิดเข่า
ถุงเท้า                   ชนิดสั้นสีขาว
รองเท้า                 ชนิดหนังสีดำ แบบรองเท้านักเรียน
เครื่องหมาย
                            1. ปักตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน (ดอกจัน) ที่อกเสื้อด้านซ้าย
                            2. ปักชื่อ-นามสกุลด้วยไหมสีนํ้าเงินที่อกเสื้อด้านขวา
                            3. ปักระดับชั้น เช่น ป.๑ ใต้ชื่อ และนามสกุล
                            4. ปักตรา “สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” แถบสีแดงไว้ตรงหัวไหล่แขนขวา
                            5. ติดตรา “เนตรนารี” ตรงอกซ้ายบนกระเป๋าเสื้อ
                            6. เครื่องหมายเนตรนารีสำรอง
                            7. เครื่องหมายหมู่
                            8. เครื่องหมายชั้น (ดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3)
                            9. เครื่องหมายประจำการ
                           10. เครื่องหมายสังกัด
                                  - ชื่อกลุ่ม-กอง
                                  - เลขกลุ่มกอง
                           11. เครื่องหมายคติพจน์ จงทำดี

 

 

 

ชุดลูกเสือสามัญ (ป.4-ป.6)
ผม                     ผมสั้นทรงนักเรียน
หมวก                 หมวกปีกกว้าง สีกากี พับปีกขวาขึ้น ประกอบด้วย
                          ดอกจันชั้นเดียว ทำด้วยผ้า สีเหลืองกลางดอกจัน
                         มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติทำด้วยโลหะสีทอง มีหนัง
                         หรือวัตถุเทียมหนังสีน้ำตาลแก่ กว้าง 2 เซนติเมตร
                         พันรอบหมวก มีเข็มขัดสีน้ำตาลแก่ด้านซ้าย ปีกหมวกสองข้าง
                         เจาะรูสำหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ สายรัดทำด้วย
                         เชือกถักสีเดียวกับหมวก ผูกเป็นปมไว้ด้านหลัง
เสื้อ                   แบบคอพับสีกากี แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็น
                        สาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร มี ดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋า
                        ข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางทางดิ่ง ปกรูปมน
                        ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนู
                        สีเดียวกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง
                        3.5 เซนติเมตร เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง
                        2.5 เซนติเมตร ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอ
                       ด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทำด้วยวัตถุสีน้ำตาลแก่
                       การแต่งเครื่องแบบให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ผ้าผูกคอ  ใช้ผ้าสีเหลือง รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ติดเครื่องหมาย
                       พระบรมมหาราชวัง และมีว๊อคเกิ้ลสวมผ้าผูกคอ กางเกง ผ้าสีกากี ขาสั้นเหนือเข่าประมาน 5 เซนติเมตร มีกระเป๋าตาม
                       แนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า มีหูร้อยเข็มขัดยาว ไม่เกิน 6 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร

เข็มขัด            สายหนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดชนิดหัวขัด ทำด้วยโลหะสีทอง
                       มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ถุงเท้า             ชนิดยาว สีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า
รองเท้า           แบบหนัง หรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้น  ชนิดผูกเชือก
เครื่องหมาย
                       1. เครื่องหมายหมู่
                       2. เครื่องหมายชั้น (ตรี โท เอก)
                       3. เครื่องหมายประจำการ
                       4. เครื่องหมายสังกัด
                           4.1 ชื่อกลุ่ม-กอง
                           4.2 เลขกลุ่มกอง
                       5. เครื่องหมายคติพจน์ จงเตรียมพร้อม

ชุดเนตรนารีสามัญ (ป.4-ป.6)
ผม                       ผมสั้นทรงนักเรียน หากผมยาวต้องรวบหรือถักเปียให้เรียบร้อย
หมวก                   แบบปีกแคบ ทำด้วยผ้าสีเขียวแก่ มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี ทำด้วยโลหะ
                           สีทองปีกหมวกด้านหลังพับขึ้น
เสื้อ                     แบบคอพับสีเขียวแก่ แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร
                           มีดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางทางดิ่ง ปกรูปมน
                           ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้าง
                           ด้านไหล่กว้าง 3.5 เซนติเมตร เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 เซนติเมตร
                          ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอ ด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทำด้วยวัตถุ
                          สีเขียวแก่ การแต่งเครื่องแบบให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง
ผ้าผูกคอ             ใช้ผ้าสีเหลือง รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ติดเครื่องหมาย พระบรมมหาราชวัง และมีว๊อคเกิ้ล สวมผ้าผูกคอ
กระโปรง             ทำด้วยผ้าสีเขียวแก่ ยาวเสมอเข่า ด้านหน้าและด้านหลังผับเป็นกลีบหันออกด้านข้าง  ข้างละ 1 กลีบ
เข็มขัด               สายทำด้วยหนังสีดำ กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำด้วยโลหะสีทอง
                         มีลายดุนรูปเครื่องหมายเนตรนารี
ถุงเท้า                สีขาว พับสั้นเพียงข้อเท้า
รองเท้า              ชนิดหนังสีดำแบบนักเรียน หรือผ้าใบสีดำ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก
เครื่องหมาย
                          1. เครื่องหมายหมู่
                          2. เครื่องหมายชั้น (ตรี โท เอก)
                          3. เครื่องหมายประจำการ
                          4. เครื่องหมายสังกัด
                              4.1 ชื่อกลุ่ม-กอง
                              4.2 เลขกลุ่มกอง
                          5. เครื่องหมายเนตรนารีสามัญ
                          6. เครื่องหมายคติพจน์ จงเตรียมพร้อม

 

 

f t g

ติดต่อเรา