• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ภาพกิจกรรมโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ถนนวัฒนธรรมครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประธานในพิธี และทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เข้าร่วมกิจรรมในครั้งนี้โดยได้จัดเตรียมนักเรียนไปนำเสนอ "หมูทอดแดดเดียว" ประจำจุด ณ ซุ้มของโรงเรียน 

f t g

ติดต่อเรา