• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานเปิดกล่าวกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในกิจกรรมได้ให้นักเรียนรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ภายในบริเวณสนามหญ้าเทียมของโรงเรียน

 

 สามารถดูรูปภาพกิจกรรมได้เพิ่มเติม คลิก!!

 

f t g

ติดต่อเรา