• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ภาพกิจกรรมการอบรม การจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม "เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา" ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 25 -  28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 3 (434) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ค่ะ 

 

สามารถดูรูปภาพกิจกรรมได้เพิ่มเติม คลิก!!

 

f t g

ติดต่อเรา