Print
Details: Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | Published: 13 December 2018 | Hits: 65

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ ทั้ง ๑๐ ศูนย์ ระหว่าง วันที่ ๑ - ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บริบูรณ์ ศรีมาชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมในครั้งนี้

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก!!