• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ ทั้ง ๑๐ ศูนย์ ระหว่าง วันที่ ๑ - ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บริบูรณ์ ศรีมาชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมในครั้งนี้

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก!!

f t g

ติดต่อเรา