Print
Details: Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | Published: 13 December 2018 | Hits: 71

ภาพกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ เด็กหญิงมัณฑนากรณ์ พรมมา นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยได้รับรางวัลส่งเสริมจินตนาการ ลำดับที่ ๒๓ ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๓ ในโครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี