• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ภาพกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ เด็กหญิงมัณฑนากรณ์ พรมมา นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยได้รับรางวัลส่งเสริมจินตนาการ ลำดับที่ ๒๓ ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๓ ในโครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

f t g

ติดต่อเรา