• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน2561 พี่ๆเจ้าหน้าที่โอวัลตินได้จัดกิจกรรม "โอวัลติน สมาร์ท" ให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และพี่ๆโอวัลตินได้แจกโอวัลตินให้กับเด็กๆทุกระดับชั้นได้ดื่มกันอย่างอร่อยค่ะ ขอบคุณทางพี่ๆโอวัลตินที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมสนุกๆให้กับเด็กๆทุกคนนะคะ

 

f t g

ติดต่อเรา