• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

คุณหมอจากศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน ได้เข้ามาฉีดวัคซีนโรคคอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

f t g

ติดต่อเรา