• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี้

ภาพกิจกรรมโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ถนนวัฒนธรรมครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประธานในพิธี และทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เข้าร่วมกิจรรมในครั้งนี้โดยได้จัดเตรียมนักเรียนไปนำเสนอ "หมูทอดแดดเดียว" ประจำจุด ณ ซุ้มของโรงเรียน 

f t g

ติดต่อเรา