งาน Byenior ย้อยอดีตตามรอยความเป็นไทย จิตวิทยา 2560 รุ่นที่ 9
งานปัจฉิม ปี 4 จิตวิทยา 2560 รุ่นที่ 9 "การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพนอกรั้วมหาวิทยาลัย"
โครงการกลยุทธ์การรบมือกับปัญหาเด็กและวัยรุ่นในศตวรรษที่ 21
โครงการอบรมครูที่ปรึกษา
 โครงการกีฬาศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ สาขาวิชาจิตวิทยา
กิจกรรมโครงการส่งเสริมเครือข่าย 9 สถาบัน สานสัมพันธ์จิตวิทยา
พิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยะผาด วิวัฒน์พงษ์ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของนักจิตวิทยา
โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักจิตวิทยา
กิจกรรมคืนสู่เหย้ารวมเหล่าจิตวิทยา cru
สัมผัสใจ วิจัยชีวิต พัฒนาจิตสู้ความงอกงาม