ดร. ชวนิดา สุวานิช
Dr. Chawanida Suwanich

President of Educational Technology and Computer Science
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
Assistant Professor Dr. Nutthakorn Papan

Vice President of Educational Technology and Computer Science
รองประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

ดร. ณัฐญา นาคะสันต์
Dr. Nutaya Nakasan

Lecturer in Educational Technology and Computer Science
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

ดร. ปิยาภรณ์ เดชะเรืองรอง
Dr. Piyapron Techaraungrong

Lecturer in Educational Technology and Computer Science
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/