ผศ.ดร. ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
Asst.Prof.Dr. Nutthakorn Papan

President of Educational Technology and Computer
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2045 
fanpage : 
https://nutthakorn-p.home.blog/

 

ผศ.ดร.ณัฐญา นาคะสันต์
Asst.Prof.Dr.Nutaya Nakasan

Lecturer in Educational Technology and Computer
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2045
fanpage : 
https://nutaya-n.home.blog/

 

ผศ.ดร.ชวนิดา สุวานิช
Asst.Prof.Dr.Chawanida Suwanich

Lecturer in Educational Technology and Computer
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2045
fanpage : 
https://chawanida-s.home.blog/

 

ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง
Dr.Piyapron Techaraungrong

Lecturer in Educational Technology and Computer
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2045
fanpage : 
https://piyapron-t.home.blog/