ว่าที่ ร.ต. ปิยะปทีป แสงอุไร
Piyapatib Seanguari

President of Physical Education
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2019
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/piyapatip-s

 

ดร.คณิน ประยูรเกียรติ
Dr.Khanin Prayoonkiat

Vice President of Physical Education
รองประธานสาขาวิชาพลศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2019
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/khanin-p/

 

ดร.ไอยย์ศรัย พีรภาพกุล
Dr.Aizarai Peerapapornkun

Lecturer in Physical Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2019
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/aizarai-p/

อาจารย์พีรดล เพชรานนท์
Peeradol Bejrananda

Lecturer in Physical Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2019
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/peeradol-b/

 

อาจารย์ศิราวิฒษ์ อัครนิจปิยฉัตร
Sirawit Aukkharanichpiyachat

Lecturer in Physical Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2019
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/sirawit-a/

 

อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม
Pagawadee Waikasikam

Lecturer in Physical Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2019
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/pagawadee-w/

 

อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี
Kongsiam Lubpairee

Lecturer in Physical Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2019
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/kongsiam-l/

 

อาจารย์สุตาภัทร ประดับแก้ว
Sutapat Pradubkaew

Lecturer in Physical Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2019
fanpage : 
http://www.ed.chandra.ac.th/sutapat-p/