ว่าที่ ร.ต. ปิยะปทีป แสงอุไร
Piyapatib Seanguari

President of Physical Education
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

 

ดร. คณิน ประยูรเกียรติ
DR. Khanin Prayoonkiat

Vice President of Physical Education
รองประธานสาขาวิชาพลศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณิชากร วงศ์สวรรค์พร
Assistant Professor Nichakorn Wongsawanporn

Lecturer in Physical Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

ดร. ไอยย์ศรัย พีรภาพกุล
Dr. Aizarai Peerapapornkun

Lecturer in Physical Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2014
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

อาจารย์พีรดล เพชรานนท์
Peeradol Bejrananda

Lecturer in Physical Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

อาจารย์ศิราวิฒษ์ อัครนิจปิยฉัตร
Sirawit Aukkharanichpiyachat

Lecturer in Physical Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม
Pagawadee Waikasikam

Lecturer in Physical Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี
Kongsiam Lubpairee

Lecturer in Physical Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/

 

อาจารย์สุตาภัทร ประดับแก้ว
Sutapat Pradubkaew

Lecturer in Physical Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 
e-mail : 
fanpage : http://ed.chandra.ac.th/